Suc manh cua hien tai

  • Main
  • Suc manh cua hien tai

Suc manh cua hien tai

Eckhart Tolle [Tolle, Eckhart]
0 / 4.0
0 comments
Quanto ti piace questo libro?
Qual è la qualità del file?
Scarica il libro per la valutazione della qualità
Qual è la qualità dei file scaricati?

Chân lý mà bậc thầy về tâm linh - Eckhart Tolle, truyền tải trong tác phẩm đặc biệt này chính là phân tích được nỗi đau khổ tinh thần của con người xảy ra triền miên khi luôn chìm đắm suy nghĩ vào quá khứ và không nhận thức được giá trị và sức mạnh của Hiện tại. Khi tập trung vào hiện tại, bạn sẽ vượt lên tất cả những suy nghĩ tiêu cực, tìm được bản ngã của mình và tinh thần của bạn sẽ thanh thản hơn rất nhiều.

Casa editrice:
nxb Tong Hop TPHCM
Lingua:
vietnamese
Pagine:
111
File:
PDF, 1.02 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
vietnamese0
Leggi Online
La conversione in è in corso
La conversione in non è riuscita

Termini più frequenti